H ιστοσελίδα www.theuniformcompany.gr περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό κατάστημα της The Uniform Company. Η The Uniform Company είναι κατάστημα διάθεσης προϊόντων της ελληνικής εταιρείας
Ε. Καλλέργης και Σια Ε.Ε
Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης (Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 161, 71303).
ΑΦΜ: 998637216, ΔΟΥ Ηρακλείου
Αριθμός ΓΕΜΗ: 77742527000

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

Πάγιος σκοπός της The Uniform Company είναι η κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα δίνει τη δυνατότητα στους διαδικτυακούς μας πελάτες να ενημερωθούν άμεσα για τα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία μας, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά.

1. Γενικά Η The Uniform Company διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά της ήθη. Η The Uniform Company αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

2. Πνευματικά δικαιώματα Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, των φωτογραφιών, των προϊόντων καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι ιδιοκτησία της The Uniform Company και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται η συλλογή ή η χρήση οποιονδήποτε από τα παραπάνω καθώς και η άμεση ή έμμεση χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των περιεχομένων του προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, δίχως τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας.

Επιφυλασσόμενων όλων των δικαιωμάτων, κάθε κείμενο ή εικόνα που φέρει τα σύμβολα The Uniform Company χρησιμοποιούνται στο παρόν κατόπιν αδείας των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

3. Προστασία προσωπικών δεδομένων Κατά την επίσκεψή σας στη σελίδα μας είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, επίθετο, επάγγελμα, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.) Τα στοιχεία αυτά που καταχωρούνται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από την εταιρεία μας, για την εκτέλεση των παραγγελιών σας. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά, πρόσωπα που δεν διατηρούν σχέση συνεργασίας με τo κατάστημά μας.

Τα προσωπικά δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Ωστόσο, είναι πιθανή η χρήση τους από εμάς και μόνο στην υπηρεσία Google Analytics. Το Google Analytics αποσκοπεί στην καταγραφή της επισκεψιμότητας (web traffic) του ιστοτόπου μας καθώς και στην εξαγωγή χρήσιμων στατιστικών στοιχείων (π.χ. δημογραφικά στοιχεία).

Να σημειωθεί, επίσης, ότι η The Uniform Company δεν αποθηκεύει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις χρηματικές συναλλαγές των χρηστών μαζί της (π.χ. αριθμούς και CVC πιστωτικών/χρεωστικών καρτών.)

4. Ασφάλεια συναλλαγών & Απόρρητο συναλλαγών Η διαδικασία εξόφλησης μέσω πιστωτικών καρτών καλύπτεται από ένα πλήρως πιστοποιημένο σύστημα κατά το διεθνές πρότυπο ασφαλείας PCI DSS. Επιπροσθέτως, υποστηρίζει πλήρως το πρωτόκολλο ασφαλείας EMV 3-D Secure μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι συναλλαγές, ασφαλώς, είναι απόρρητες. Οι πληροφορίες που μεταφέρονται από τον χρήστη στην The Uniform Company είναι φυσικά εμπιστευτικές και η εταιρεία έχει πάρει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να χρησιμοποιούνται μόνο όταν αυτό κριθεί αναγκαίο, στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχονται από το κατάστημα.

Να σημειωθεί ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο εάν αυτό είναι αναγκαίο (π.χ. για τη ολοκλήρωση της παραγγελίας σας).

Η εταιρεία μας δεν αποκαλύπτει ποτέ στοιχεία πελατών ή συναλλαγών τους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εγγεγραμμένης εξουσιοδότησης από εσάς ή κάποιας απόφασης (δικαστικής ή κάποιου φορέα).

Υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσετε τα στοιχεία που σας αφορούν και που υπάρχουν καταχωρημένα στα συστήματά μας. Μπορείτε, επίσης, να ζητήσετε την επεξεργασία αυτών των στοιχείων σε περίπτωση που αποδειχθεί η ύπαρξη οποιουδήποτε λάθους.

5. Περιγραφές προϊόντων Η εταιρεία προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερη όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα. Μολαταύτα, η εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με προϊόντα που πωλούνται μέσω του ηλεκτρικού καταστήματος είναι ανακριβή ή εν γένει με λάθη. Επίσης όλες οι τιμές που αναφέρονται είναι με το νόμιμο Φ.Π.Α, εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.

6. Τιμολόγηση προϊόντων Όλες οι τιμές που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι τιμές λιανικής πώλησης στις οποίες έχει υπολογισθεί ο Φ.Π.Α.
Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα προσφοράς χαμηλότερης τιμής από την αναγραφόμενη σε περιπτώσεις μαζικών παραγγελιών για τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται εξατομικευμένα έπειτα από τηλεφωνική ή διαδικτυακή επικοινωνίας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας τοποθέτησης κάθε παραγγελίας δηλώνετε αυτόματα ότι αποδέχεστε την χρέωση σας με το τελικό ποσό που έχει προκύψει. Ολοκληρωμένη θεωρείται μία παραγγελία μόνο κατά την περίπτωση επιβεβαίωσης της από την πλευρά της εταιρείας και την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος. Η τιμή που χρεώνεται στον πελάτη είναι η ισχύουσα κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών των προϊόντων της, ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δεν θα επηρεάζει τις ήδη υπάρχουσες παραγγελίες, οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από την εταιρεία μας.

7. Αποζημίωση Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να τηρήσει αλώβητη την εταιρεία, τους υπαλλήλους της, τα διευθυντικά της στελέχη, τους αντιπροσώπους της, τους προμηθευτές της, καθώς και τρίτους συνεργάτες της από κάθε απώλεια, έξοδο, ζημία και κόστος, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής των νομικών της συμβούλων, που θα προκύψουν από τυχόν παραβίαση των όρων χρήσης της ιστοσελίδας από το χρήστη.

8. Υποχρεώσεις χρήστη Οι χρήστες της ιστοσελίδας μας αποδέχονται ότι:

  1. Δεν θα αποστείλουν ή θα δημοσιεύσουν υλικό το οποίο είναι παράνομο, καταχρηστικό, απειλητικό, επιβλαβές, άσεμνο ή δυσφημιστικό, παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα εμπιστευτικότητας, δικαιώματα δημοσιότητας ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας, περιλαμβάνει ιούς, trojan horses, time bombs, ή οποιαδήποτε άλλα επιβλαβή προγράμματα ή στοιχεία.
  2. Δεν θα προσπαθήσουν να κερδίσουν παράνομη πρόσβαση σε οποιοδήποτε κομμάτι της ιστοσελίδας αυτής, των συγκροτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των κεντρικών υπολογιστών ή των δικτύων που το φιλοξενούν.
  3. Δεν θα παρέχουν ψεύτικες πληροφορίες για την εταιρεία και δεν θα κάνουν πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
  4. Δεν θα αποστείλουν ανεπιθύμητη ή ομαδική αλληλογραφία ούτε πολλαπλά αντίγραφα μηνυμάτων.
  5. Δεν θα επιχειρήσουν να συλλέξουν πληροφορίες για τους επισκέπτες αυτής της ιστοσελίδας χωρίς την συγκατάβαση της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου χρηματοοικονομικών δεδομένων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων.

9. Αναγνώριση πελάτη Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο:

  • ο Κωδικός Εισόδου
  • ο Κωδικός Πρόσβασης

τα οποία κάθε φορά που τα καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στην ιστοσελίδα μας. Σας δίνεται η δυνατότητα να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβαση σας όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το κατάστημα της The Uniform Company δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της The Uniform Company με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

10. Τρόποι πληρωμής Η εταιρεία μας παρέχει στους χρήστες τους τρόπους πληρωμής που αναλύονται στον παρακάτω σύνδεσμο.

11. Αποστολή προϊόντων Η αποστολή των προϊόντων γίνεται στην ταχυδρομική διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τον εκάστοτε πελάτη στα στοιχεία παράδοσης κατά την υποβολή της παραγγελίας του, με έναν από τους διαθέσιμους τρόπους αποστολής που έχει επιλέξει ο πελάτης κατά την διαδικασία της αγοράς. Η εταιρεία μας συνεργάζεται με υπηρεσία ταχυμεταφορέων (courier), προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφαλή και γρήγορη αποστολή των προϊόντων. Η εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αποστολής των προϊόντων στους πελάτες της εντός του αναγραφόμενου χρόνου, σε περίπτωση όμως καθυστέρησης για οποιονδήποτε λόγο, η εταιρεία μας δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε ευθύνης.

12. Διαθεσιμότητα προϊόντων Τα προϊόντα που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι κατά μεγάλο ποσοστό, ετοιμοπαράδοτα. Για προϊόντα που τυχόν δεν είναι διαθέσιμα, θα ενημερωθείτε από εμάς για την πιθανή ημερομηνία διάθεσής τους μετά από επικοινωνία που θα προκύψει.

13. Πολιτική επιστροφών & Ελαττωματικά προϊόντα Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την απόλυτη ικανοποίησή σας.
Η πολιτική της εταιρείας μας για τα ελαττωματικά προϊόντα και τις επιστροφές των προϊόντων γενικότερα αναλύεται στον παρακάτω σύνδεσμο.

foo

Επιλέξτε τμήματα